Yogaveda

Wat is Iyengar yoga?

Logo van gecertificeerde leerkrachten
Iyengar Yoga

De eerste overgeleverde geschriften over yoga zijn The Yoga Sutra’s of Patanjali (500 tot 200 voor Christus). Volgens Patanjali is yoga: “Het tot stilstand brengen van de schommelingen van de geest.” Het achtledige pad (Astanga Pada) van Patanjali wijst de weg naar eenwording met je innerlijke Zelf, je natuurlijke staat.

Mr B.K.S. Iyengar

In de zomer van 2014 is onze leraar Mr. Iyengar overleden. Hij was actief en betrokken tot op het laatste moment. Op liefdevolle wijze inspireerde hij bijna 70 jaar lang yogi’s over de hele wereld.

Mr. Iyengar leerde yoga kennen door de befaamde T. Krishnamachar en begon zelf met lesgeven in 1936. In 1954 introduceerde Yehudi Menuhin hem in het Westen. Met zijn boek “Light on yoga” 1966 (“Yoga Dipika” Nederlandse vertaling) verkreeg hij grote bekendheid.

Mr. Iyengar hoort bij de belangrijkste yogapersoonlijkheden van onze tijd. In het maandblad “Times” werd hij in 2004 tot de 100 meest invloedrijke persoonlijkheden wereldwijd gerekend. Hij woonde en werkte in Poona met zijn familie, in het instituut dat hij in 1975 heeft opgericht. Zijn dochter Geeta, zoon Prashant en kleindochter Abhiyata geven er de lessen.

Het systeem “Iyengar yoga”:

Mr. Iyengar heeft asana en pranayama technieken gedetailleerd uitgewerkt. Hij baseerde zich daarbij op de yoga sutra’s van de wijze Patanjali (± 200 vC), zijn persoonlijke oefenpraktijk en het lesgeven aan duizenden mensen. Iyengar yoga is een methode waarbij precisie en begrip van het lichaam centraal staan; het richt zich op groei in je yogabeoefening. Om een veilige vooruitgang mogelijk te maken, heeft mr. Iyengar het gebruik van hulpmiddelen (props) ontwikkeld zoals blokken, dekens, riemen, bankjes. Deze props zijn in onze studio aanwezig. De hulpmiddelen ondersteunen je lichaam, bewerkstelligen een groter lichaamsbewustzijn en verruimen je mogelijkheden. Iyengar yoga gaat verder dan alleen fysiek werk; niet alleen lichaam maar ook geest breng je in balans.

Yoga is a light, which, once lit, will never dim.
The better your practice, the brighter your flame

Het systeem “Certificering”

Iyengar yoga instituten zijn talrijk in de wereld en het systeem wordt onderwezen in meer dan veertig landen. De vereniging van het land is dan verantwoordelijk voor het toekennen van de certificaten aan leraren (geautoriseerd door mr. Iyengar) en het waarborgen van de kwaliteit van Iyengar yoga in het land.

Voor Belgie was hij “de man die Koningin Elisabeth op haar 80ste op haar hoofd zette”. Tussen de koningin en de yogaleraar ontstond er een nauwe vriendschapsband. Toen later de koningin een herseninfarct kreeg, liet ze BKS Iyengar naar het hof komen om een tijdlang met haar te werken. Ze kreeg een heel aantal van haar motorische functies terug. Als dank maakte ze een sculptuur van zijn hoofd, een beeldhouwwerk dat nog steeds in het yoga-instituut te Pune staat.

Verdere informatie en publicaties over Mr. Iyengar en Iyengaryoga vind je hier.